Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'fop_enqueue_conditional_scripts' not found or invalid function name in /home/giftandpaper/public_html/camelotsuites.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Çorum haberler haberleri son dakika gelişmeleri - camelotsuites

Çorum haberler haberleri son dakika gelişmeleri

Yükseköğretimkurumlarında öğrenim görmekteyken ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı eldeettiği hâlde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yöneliksüre sınırlaması olmaksızın yükseköğretimlerine devam etme hakkı tanınmaktadır. Teklifte,üst kademe kamu yöneticileri ve diğer kamu yöneticilerinin görevdenalındıklarında ya da görevleri sona erdiğinde atanacakları kadro veyapozisyonlar ile yararlanacakları mali hükümlere ilişkin hususlardüzenlenmektedir. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Stratejive Bütçe Başkanlığının kurumsal kapasitelerinin artırılması amacıyla yetişmişuzman teminine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Önergeyle,elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerine ilişkin yaptırımöngörülmekte ve (6)’ncı fıkradaki parasal eşiğin güncellenmesine imkân sağlayandeğişiklik yapılmaktadır. HÜSEYİNYAYMAN (Hatay) – Sayın Başkanı, çok değerli milletvekillerimizi, GaziMeclisimizi, ekranları başında bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarımızı;saygıyla sevgiyle selamlıyorum. ALİFAZIL KASAP (Devamla) – Siz artık ithal doktorlarla idare etme yoluna mıgidiyorsunuz? Randevu sistemindeki acziyeti ve hukuksuzluğu bugün kendiniz detelefon ederek ispatlayın. Gündemdışı ikinci söz, hekimlerin sorunları hakkında söz isteyen Kütahya MilletvekiliAli Fazıl Kasap’ın. Bozmayı gerektirmiş ve o yer C.Savcısı ile katılan vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün ( BOZULMASINA ), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,  oybirliğiyle karar verildi. Çok ilginçtir ki alkol de esasında bir nevi uyuşturucudur.

SayınBaşkan, değerli milletvekilleri; her birimiz millet adına kuşkusuz kusursuzişler yapmak, eksiksiz memnuniyetler oluşturmak isteriz. Herkesin büyük birhoşnutlukla kabul edeceği cümleler kurmak, metinler yazmak, düzenlemelerönermek isteriz elbette ama hem insan olarak bizim, bizlerin hem imkân olarakkaynaklarımızın da sınırlılıkları ve çerçevesi olabiliyor. BizPlan ve Bütçe Komisyonunda itirazlarımızı yükselttik, itirazlarımızı ortayakoyduk “Bu, vicdansızlıktır.” dedik, ne yaptılar biliyor musunuz? Bir 500 liradaha verdiler, 3.500 lira olacakmış en düşük emekli maaşı. Bu 3.500 lirayı revagörenleri ben bir ay 3.500 lirayla geçinmeye davet ediyorum. Hadi buyurun, hepberaber bir deneyelim, 3.500 lirayla geçinelim. “Yetmezama 6 bin lira olsun.” dedik en düşük emekli maaşı, bunun için Plan BütçeKomisyonuna önerge verdik “En azından 6 bin lira olsun, emeklimiz bir nefesalsın.” dedik, AKP ve MHP 6 bin lira önerimizi reddetti. Şimdi Genel Kurula daaynı önergeyi indireceğiz “En düşük emekli maaşı 6 bin lira olsun.” diyeceğiz.Sayın Nebati veya Tayyip Bey ne diyecek biliyor musunuz? Ya, değerli arkadaşlar, gelin şu bütçekalemlerine bakalım; saraylara, savaşlara, yandaşlara, faizciye, ranta akankaynakları biraz kıssak, bakın, hepsini demiyorum, biraz kıssak en düşük emeklimaaşını rahatlıkla 6 bin lira yaparız. Ama bu vicdansızlar yapar mı, göreceğiz,belki vicdanları sızlar ve bunu yaparlar ama eğer yapmazlarsa yaz boyu, kışboyu emekliler sizin ensenizde boza pişirecekler. Görüşülmekteolan 345 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesiyle 6563 sayılı Kanunaeklenen ek 3’üncü maddenin (6)’ncı fıkrasında yer alan “ve dördüncü” ibaresinin“,dördüncü ve yedinci” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Davacı, davalılardan …Genel Müdürlüğü tarafından, narenciye bahçesindeki portakalın toplanması işinde yabancı uyruklu işçi çalıştırdığından bahisle aleyhine idari para cezası verildiğini, oysa bu bahçenin diğer davalı A.

  • Döneceğimiz ülke belli değilse, gezi rotası ve rezervasyonlarımız tutarlı bir şekilde “Bükreş” ya da “Sofya” da bitiriyoruz.
  • Yani siz bu ülkede bir olağanüstü hâldevleti inşa ediyorsunuz ve buna paralel olarak icraatlarınız var değerliarkadaşlarım.

2547sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle -öğrenci affıyla- kanunkapsamındaki yükseköğrenim kurumlarında öğretim görmekteyken ilişiği kesilenlerile hak kazanmasına rağmen kaydı gerçekleştirilmeyerek mağduriyet yaşayanöğrencilerimize eğitimlerine devam hakkı verilmektedir. Sözleriminsonunda -30 Ağustos büyük zaferin 100’üncü yıl dönümünü kutlayacağız-Meclisimiz kapanmadan, bu yüce çatı altında 100’üncü yılı kutlamak istedim;hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silaharkadaşlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Denetimcamiasının bana gönderdiği bir not var, bunu okumak benim boynumun borcu. Üçönemli ilkeden bahsediyorlar, aşındırılan üç önemli ilkeden bahsediyorlar.Birincisi “Denetim fonksiyonu bir bütündür.

Ancak pratikte halen aile bireylerinin haklarındaki terör irtibat ve iltisaklılık durumlarını bahane ederek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından eledikleri de görülmektedir. Bu gibi hallerde derhal dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. Mesela şöyle düşünün Muhammed Peygamberin içinde bulunduğu ortam hiç de iyi değildi. Etrafı kadınları diri diri gömen, sapkınlık yapan, ahlaksızlıkta çığır açmış, yalancılıkta üst seviyeleri zorlayan insanlarla doluymuş. Ancak o tüm bunlara rağmen içinde bulunduğu çağın ahlaksızca geleneklerini kabul etmeyip daha etik yolları insanlara göstermiştir. İçinde bulunduğu ortama nazaran son derece de ahlaklı bir çizgide yaşamını sürdürmüştür. Amacım sizlerin imana getirip ehli sünnet bir mümin yapmak değil 🙂 Niyetim meselemize örnek sunmak ve konuyu anlaşılır kılmaktır (yoksa banane sizin inancınızdan isterseniz şeytana tapın, umrumda bile değil).

Malumunuz “kamu-özel işbirliği” adı altında yapılan bazısoygun projeleri var. Çok ayıp, hiç yakışmaz, konuyu Türk devlet vakarınahiç yakışmayacak bir ele alış. Bunu zaten bir devlet aklıyla bağdaştırmadım,klasik bir AK PARTİ aklıyla bağdaştırdım; kendilerine yakışmış. İlkkonuşmamda kanun teklifinin daha çok siyasi yorumlarına yer vermiştim ve bukonuşmamda da, ikinci bölüm konuşmamda da daha çok teknik konuları elealacaktım fakat birkaç dakika önce Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı asgariücreti duyunca maalesef tekrar biraz siyasete dönmek mecburiyetindehissediyorum kendimi. Açlık sınırının 6.391 lira olduğu bir ülkede, bayramöncesi 5.500 liralık bir asgari ücret açıklamayı hiç uygun bulmadım, üzüldüm vekınıyorum. Biz İYİ Parti olarak bu ücretin 6.500 liradan aşağı olmamasıgerektiğini düşünüyoruz ve buna da destek vermeyi taahhüt ediyoruz. Görüşülmekteolan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 23’üncü maddesindeyer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyledeğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Birde bizim yakın mesai çalışanlarımız, danışmanlarımız ve yardımcı personelpozisyonunda çalıştırılan personelimiz var; Meclisin üvey evlatları. Bunlarınbirçoğu kadrosuz, sözleşmeli çalışan elemanlar.

53’üncümadde üzerinde 2 önerge vardır, önergeleri aykırılık sırasına göre işlemealacağım. Konuşacağımkanun maddesi Millî Piyangoyla ilgiliydi. Bir yerde kumar yaygınlaştı, yurt dışı mostbet türkiye olayları patladı,kaçak bahis de ne yazık ki ülkemizde doğallaştı. Bir yerde madde bağımlılığı,bir yerde kumar, bir yerde toplumsal çöküntü devam ediyor. BAŞKAN– Önerge hakkında söz isteyen Niğde Milletvekili Sayın Ömer Fethi Gürer. BAŞKAN– Önerge hakkında söz isteyen Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Güzelmansur. BAŞKAN– Önerge hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Gökan Zeybek. BAŞKAN– Önerge hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Ali Şeker.